«Күнделік» ААЖ

«Күнделік» ААЖ — Қазақстан Республикасының бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білімнің жалпы білім беретін ұйымдарында электрондық құжаттама (журналдар, күнделіктер, есептер) мүмкіндіктерін, келесі функциялары бар жүйе:

• жалпы білім беру ұйымдарының қызметтерін қолдау;

• білім беру ұйымындағы оқушылар тізімі туралы өзекті ақпаратты қолдау;

• сыныптар мен сабақ кестелерін жүргізу;

• күнтізбелік жоспарлар мен үй жұмыстарын жүргізу;

• сабаққа қатысу мен үлгерім есебін жүргізу;

• статистикалық есептемені құру;

• оқушылардың электрондық күнделігін қалыптастыру;

• білім беру ұйымдарындағы пайдаланушылардың әр түрлі санаты арасындағы желілік өзара әрекетестігін ұйымдастыру.