Мемлекеттік қызметті өңдеуші тұлғаларға кіру ссілтемесі

Мемлекттік қызметтердің автоматтандыру поратлына кіру ссілтемесі es.iac.kz