«Қазақстанда білім берудің барлық деңгейлеріндегі олимпиадаларды өткізу туралы»

https://youtube.com/watch?v=oMTpGOR5SP4&feature=share