2021-2022 оқу жылына оқушылардың ғылыми жоба тақырыптарына тіркеу жүргізілуде. Тіркеу а.ж. 3 қыркүйегіне дейін жалғасады.